ธรรมลิขิต

หลวงปู่มักจะใช้เวลาในยามว่าง เพื่อการบันทึกธรรมะต่างๆ และตำรายาบางชนิด ตามแต่จะนึกได้ในขณะนั้น โดยสาระธรรมเหล่านั้น มักพบได้ตามแผ่นกระดาษาต่างๆ หรือแม้แต่เศษกระดาษที่ผ่านการใช้แล้วก็ตาม

สิ่งเหล่านี้ล้วนถือได้ว่าเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างมาก และจะเป็นการสมควรอย่างยิ่งต่อการน้อมนำมาศึกษาเพื่อพิจารณาให้เข้าถึงความจริง สมดังที่หลวงปู่ได้ฝากไว้ให้