ธรรมปกิณกะ

บางครั้งในการแสดงธรรม หลวงปู่จะยกนิทาน หรือชาดก หรือเรื่องของครูบาอาจารย์ มาเป็นตัวอย่างในการสอนเสมอๆ ในที่นี้จึงได้แยกเรื่องเหล่านั้นออกมา เพื่อความชัดเจนในการอ่านและให้น้อนนำไปเป็นคติสอนใจได้เป็นอย่างดี